Leveringsvoorwaarden

De prijzen zijn bruto in euro excl. BTW

Met uitzondering van de Mini Delta dit zijn netto prijzen excl.BTW

– U vindt hierin de meest voorkomende producten.

– Uitgebreide informatie wordt op verzoek gaarne toegezonden.

Wij behouden ons het recht voor technische- en prijswijzigingen door te voeren, zonder voorafgaande aankondiging.

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.